INVITE GENTLEWOMAN

Are there fulfilled women around you, active in many fields, who you admire and who inspire you? You may know them from the red carpet, from television, but a GentleWoman icon can also be your work friend, neighbor or sister.
The GentleWoman Project honors the most deserving women in categories:

 • GentleWoman Personality
 • Culture, art, passion
 • Business and innovation
 • Community activities
 • eGentleWoman
 • Fashion & Style

We want to embolden, encourage, support and reward. All of this is to ensure that the idea of GentleWoman – a fulfilled woman – staggers ever wider. Help us realize this vision and suggest women who deserve the title of Gentle in each category.

  Gentlewoman:

  Osoba zgłaszająca gentlewoman:  Dane będą przetwarzane przez firmę One Media Group Piotr Chodak , ul. Jana Matejki 3, 40-077 Katowice, NIP: 9541159900 zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenia są dobrowolne, informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.