Cykl rozmów o architekturze to próba znalezienia odpowiedzi na pytania czy współczesne miasta są przyjazne wszystkim ich mieszkańcom, jak silne jest stereotypowe myślenie o przestrzeni publicznej, a także czy kobiety w tej przestrzeni na pewno czują się bezpiecznie i komfortowo. Dostępność toalet w miejscach publicznych, dostosowanie otoczenia dla matek z dziećmi czy osób niepełnosprawnych to niezwykle często pojawiające się problemy w miastach. Specjaliści Agata Twardoch, Joanna i Wojciech Małeccy, Przemo Łukasik i Tomasz Borkowski odpowiadają na pytania związane z architekturą miasta.

 

rozmowy o architekturze

Wiele badań potwierdza, że to, co określamy jako „uniwersalne”, okazuje się skierowane głównie do mężczyzn. Niestety, takie podejście to działanie na szkodę kobiet, ponieważ  w imię tzw. upraszczania zapomina się o ich potrzebach, powodując (nieuświadomione często) wykluczenie. Bardzo wyraźnie widać to na przykład w przestrzeni miejskiej. Najczęściej w detalach takich, jak bruk na chodnikach, kratownice przy wejściach do marketów, brak odpowiedniego oświetlenia ulic i skwerów, zbyt mało obiektów sportowo-rekreacyjnych odpowiednich dla możliwości i zainteresowań dziewczynek.

Ale to także niedostateczna ilość damskich toalet w restauracjach czy halach koncertowych, czy całkowite pominięcie w myśleniu o przestrzeni publicznej matek – zarówno tych karmiących, jak i tych z wózkami czy małymi dziećmi.Jak widać to, co z pozoru wydaje się obiektywne, często jest nacechowane męskim widzeniem świata.
Czy jest zatem sposób na wyważenie projektów, żeby były przyjazne i dla kobiet i dla mężczyzn? Być może planując miejską infrastrukturę warto to zrobić wspólnie z kobietami? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć wspólnie ze specjalistami: Agatą Twardoch, Joanną i Wojciechem Małeckimi, Przemo Łukasikiem i Tomaszem Borkowskim.

UDOSTĘPNIJ