Unikamy stereotypowego podejścia do kobiet, doceniając ich różnorodność i wielowymiarowość, dlatego też tematy przez nas podejmowane dalekie są od obowiązującego wzorca społecznego postrzegania. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że każda z nas inaczej pojmuje sukces, piękno, szczęście i inaczej definiuje życiowe priorytety.

Naszą misją jest promowanie niezależnych, spełnionych, twórczych i silnych kobiet, które zmieniają świat wokół siebie, tworząc go lepszym miejscem do życia, pracy i samorealizacji. Z myślą o nich tworzymy zamieszczane tu treści – niebanalne, unikatowe, rozwijające, skłaniające także do głębszej refleksji.

Definicja GentleWoman:

 • kobieta świadoma
 • kobieta z klasą, która jednak nie jest definiowana przez status społeczny, majątek, pochodzenie itp.
 • kobieta wykraczająca ponad utrwalone stereotypy, role społeczne i kulturowe ograniczenia
 • kobieta niezależna, podejmująca samodzielne, autonomiczne decyzje i biorąca za nie odpowiedzialność
 • kobieta spełniona, która skupia się na tym, co dla niej ważne
 • kobieta o szerokich horyzontach
 • kobieta ciekawa świata
 • kobieta wrażliwa na otaczającą ją rzeczywistość, na Naturę i innych ludzi
 • kobieta wspierająca, dzieląca się swoim doświadczeniem oraz wiedzą
 • kobieta z pasją
 • kobieta, która potrafi bronić swoich racji i przekonań
 • kobieta, która łączy i spaja, nigdy nie tworzy podziałów